Zawory odcinające - dostepne w hurtowni hydraulicznej Proterm

2023-03-07

Zawory odcinające są jednymi z najważniejszych zaworów dostępnych na rynku, gdyż umożliwiają przede wszystkim odcięcie przepływu czynnika roboczego. Jest to istotna funkcja na wypadek awarii instalacji. Umożliwia odłączenie tylko i wyłącznie fragmentu instalacji a nie jej całości. Wyróżnić można wszelkiego rodzaju zawory odcinające. Do najpopularniejszych z nich należą zawory kulowe oraz zawory klapowe.

Zawory kulowe - charakterystyka

Zawór kulowy jest często stosowany zarówno w przemyśle, jak i w mieszkaniach. Powodem, dla którego warto wybrać zawory kulowe jest ich wysoka trwałość i niezawodność. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej jest wykorzystywany do: odcięcia wody zimnej oraz ciepłej oraz odcięcia wody centralnego ogrzewania. W zaworach kulowych funkcję elementu zamykającego pełni metalowa kula z otworem przelotowym wewnątrz zaworu. Materiał, z którego jest najczęściej wykonana, to stal nierdzewna, mosiądz, aluminium lub żeliwo. Mechanizm działania tego typu zaworu jest bardzo prosty.

Otwarcie przepływu następuje poprzez obrócenie rączki, aż osie wzdłużne korpusu i otwór przelotowy zostaną połączone. Aby dokonać blokady przepływu, otwór przelotowy należy obrócić w kierunku prostopadłym do osi wzdłuż rurociągu. Drugim rodzajem zaworów odcinających są zawory klapowe (motylkowe). Najczęściej służą one do zastosowań przemysłowych i są wykorzystywane w układach dla rurociągów charakteryzujących się dużymi średnicami oraz w przypadku mediów, których nie można przesyłać z wykorzystaniem standardowych zaworów kulowych. Zawór motylkowy, mimo że jest zaworem odcinającym, ma możliwość regulacji przepływu. Może, więc pełnić również funkcje regulacyjną w sieci przesyłowej.

Zawory odcinające - rodzaje

Trudno jednoznacznie określić, który z typów zaworów jest lepszy, bądź bardziej wszechstronny. Zastosowanie określonego typu zaworu zależy od wielu czynników. Typu i zastosowania samej instalacji, jej budowy, przesyłanego medium oraz warunków technicznych. Dlatego też montaż tego typu zaworów najlepiej wykonać przy pomocy fachowców. Specjalista odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie takiej instalacji wie, jakie zawory należy zastosować w poszczególnych częściach instalacji.