Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego PROTERM

I

Postanowienia ogólne

1.       Sklep internetowy PROTERM, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp. J., z siedzibą w Bydgoszczy (85-157), przy ul. Górzyskowo 12, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Integracji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 967-120-43-84, REGON 093220605 KRS 0000223977.

2.       Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów, składania zamówień, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

3.       Przed skorzystaniem z usług Sklepu, każdy użytkownik powinien wnikliwie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4.       Zamówienia realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i w języku polskim.

5.       Realizacja zamówień dotyczy obszaru Polski.

6.       Oferowane produkty w sklepie są wolne od wad.

II

Warunki techniczne składania zamówień

1.       Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej.

2.       Wymogi techniczne, niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego PROTERM:

·         Podłączenie do Internetu,

·         Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer,

·         Minimalne wymagania sprzętowe (procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, 512 MB pamięci operacyjnej RAM, około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna 1024x768 pikseli, dostęp do Internetu)

·         Włączona obsługa Cookies i JavaScript

·         Program do odczytu plików formatu PDF.

III

Rejestracja

1.       Rejestracja następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w formularzu Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło. Na adres mailowy Klienta wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca założenie Konta. W momencie otrzymania wiadomości dotyczącej rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy prowadzenia konta pomiędzy Sklepem a Klientem.

2.       Po rejestracji w Sklepie, każde logowanie odbywa się przy użyciu danych, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym

3.       W przypadku chęci usunięcia konta, należy przesłać wiadomość informującą o tym na adres mailowy: e-proterm@proterm.info.pl.

4.       Zawieranie Umowy bez uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym PROTERM jest możliwe i następuje po:

 

·         Prawidłowym wypełnieniu formularza, dostępnego na stronie (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy),

·         Akceptacji regulaminu

·         Zaakceptowaniu i zapoznaniu się z polityką prywatności lub obowiązkiem informacyjnym

5.       Dane klienta dokonującego zakupu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy wskazany w Ordynacji podatkowej.

6.       Zamówienia dokonywane bez rejestracji oznaczają każdorazowo zawarcie nowej umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

IV

Zamówienia

1.       Zamówienia w sklepie internetowym PROTERM przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.       Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na podany adres mailowy wysyłane jest jego potwierdzenie. W przypadku, gdy przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient zakończy korzystać z danej usługi i opuści sklep – umowa kupna nie zostanie zawarta.

3.       Klient zobowiązany jest dokonać wyboru dotyczącego: danego produktu, sposobu dostawy, opcji płatności.

4.       Klient ma możliwość zamówienia nieograniczoną ilość produktów, po przejściu do koszyka widoczne jest podsumowanie produktów.

5.       Na stronie produktu Klient informowany jest o: dostępności produktu, przybliżonym czasie realizacji, cenie, wariantach dostawy, opcjach zapłaty.

6.       Klient ma prawo do dokonywania modyfikacji w złożonym zamówieniu, do momentu nadania przez Sklep przesyłki.

7.       Ze względu na rodzaj produktu, sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form dostawy.

8.       Klient o statusie zamówienia informowany jest mailowo.

 

 

V

Formy płatności i ceny

1.       Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny produktów zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów wysyłki.

2.       Szczegółowe informacje o kosztach wysyłki znajdują się na stronie produktu.

3.       Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji, wprowadzania zmian w cenach produktów oraz wprowadzaniu i odwoływaniu wyprzedaży/akcji promocyjnych

4.       Płatność za zamówione produkty może nastąpić:

·         Przy odbiorze,

·         Przelew bankowy, przelew elektroniczny, kartą płatniczą, w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.

 

5.       Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

6.       W przypadku niewpłynięcia kwoty za złożone zamówienie przez 14 dni, zostaje ono anulowane.

VI

Odstąpienie od umowy

1.      Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.      W celu tym Konsument powinien złożyć odpowiednie oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu.

3.      Termin odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mail: e-sklep@proterm.info.pl, najpóźniej 14 dnia okresu.

4.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które wpłynie po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych

5.       Zwrócone towary powinny być w stanie kompletnym i niezmienionym. Nie mogą posiadać śladów użytkowania.

6.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem użytkowania go w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego funkcjonalności.

7.       W przypadku gdy zwracany towar nosi ślady użytkowania bądź jest niekompletny – Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia kwoty do zwrotu.

8.       W przypadku towaru, który był wykonany pod indywidualne zamówienie – odstąpienie od umowy nie przysługuje.

9.       Zwracany towar należy odesłać na adres:

PROTERM, ul. Górzyskowo 12

85-157 Bydgoszcz, z dopiskiem „ZWROT”

10.   Zwrot należności następuje nie później niż w terminie 14 dni od jego wpływu.

11.   Koszt związany ze zwrotem towaru obciąża Konsumenta

12.   Konsument ma obowiązek zabezpieczyć/zapakować w sposób odpowiedni odsyłany towar, tak by zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.

VI

Reklamacje

1.       Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

2.       Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na określonych zasadach w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami rękojmia jest wyłączona.

3.       W przypadku braków w przesłanej reklamacji Sklep wezwie Klienta do ich uzupełnienia.

4.       Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

5.       Klient może zgłaszać reklamacje do sklepu internetowego PROTERM w formie elektronicznej na adres e-mail: e-sklep@proterm.info.pl  bądź pisemnej:

PROTERM, ul. Górzyskowo 12

85-157 Bydgoszcz, z dopiskiem „REKLAMACJA”

Szanowni Klienci, prosimy o sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zastrzeżeń, uszkodzeń wewnętrznych czy naruszenia opakowania – wskazane jest spisanie protokołu szkody. W sytuacji gdy kurier nie dysponuje formularzem, można spisać go odręcznie. Spisany protokół szkody, jest często ważnym elementem rozpatrywanej reklamacji.