Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego PROTERM

I

Postanowienia ogólne

1.     Sklep internetowy PROTERM, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp. J., z siedzibą w Bydgoszczy (85-157), przy ul. Górzyskowo 12, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Integracji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 967-120-43-84, REGON 093220605 KRS 0000223977.

2.     Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów, składania zamówień, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

3.     Przed skorzystaniem z usług Sklepu, każdy użytkownik powinien wnikliwie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4.     Zamówienia realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i w języku polskim.

5.     Realizacja zamówień dotyczy obszaru Polski.

6.     Oferowane produkty w sklepie są wolne od wad.

II

Warunki techniczne składania zamówień

1.     Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej.

2.     Wymogi techniczne, niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego PROTERM:

·       Podłączenie do Internetu,

·       Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer,

·       Minimalne wymagania sprzętowe (procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, 512 MB pamięci operacyjnej RAM, około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna 1024x768 pikseli, dostęp do Internetu)

·       Włączona obsługa Cookies i JavaScript

·       Program do odczytu plików formatu PDF.

III

Rejestracja

1.     Rejestracja następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w formularzu Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło. Na adres mailowy Klienta wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca założenie Konta. W momencie otrzymania wiadomości dotyczącej rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy prowadzenia konta pomiędzy Sklepem a Klientem.

2.     Po rejestracji w Sklepie, każde logowanie odbywa się przy użyciu danych, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym

3.     W przypadku chęci usunięcia konta, należy przesłać wiadomość informującą o tym na adres mailowy: e-proterm@proterm.info.pl.

4.     Zawieranie Umowy bez uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym PROTERM jest możliwe i następuje po:

·       Prawidłowym wypełnieniu formularza, dostępnego na stronie (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy),

·       Akceptacji regulaminu

·       Zaakceptowaniu i zapoznaniu się z polityką prywatności lub obowiązkiem informacyjnym

5.     Dane klienta dokonującego zakupu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy wskazany w Ordynacji podatkowej.

6.     Zamówienia dokonywane bez rejestracji oznaczają każdorazowo zawarcie nowej umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

IV

Zamówienia

1. Opublikowane w sklepie internetowym PROTERM informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Złożenie zamówienia (nawet w przypadku, gdy zostało od razu opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu. Sklep PROTERM może taką ofertę przyjąć lub odrzucić. Dotyczy to przede wszystkim produktów, których dostępność zmienia się gwałtownie, a ceny zakupu ulegają nagłym wzrostom.

3. Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku anulowanie oferty przez sprzedającego, wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone Klientowi. Tym samym umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

5. Klient zobowiązany jest dokonać wyboru dotyczącego: danego produktu, sposobu dostawy, opcji płatności.

6. Klient ma możliwość zamówienia nieograniczoną ilosć produktów, po przejściu do koszyka widoczne jest podsumowanie produktów.

7. Na stronie produktu Klient informowany jest o: dostępności produktu, przybliżownym czasie realizacji, cenie, wariantach dostawy, opcjach zapłaty.

8. Klient ma prawo do dokonywania modyfikacji w złożonym zamówieniu, do momentu nadania przez Sklep przesyłki.

9. Ze względu na rodzaj produktu, sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form dostawy.

10. Klient o statusie zamówienia informowany jest mailowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

Formy płatności i ceny

 

1.     Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny produktów zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2.     Szczegółowe informacje o kosztach wysyłki znajdują się na stronie produktu.

 

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji, wprowadzania zmian w cenach produktów oraz wprowadzaniu i odwoływaniu wyprzedaży/akcji promocyjnych

 

4.     Płatność za zamówione produkty może nastąpić:

 

·       Przy odbiorze,

 

·       Przelew bankowy, przelew elektroniczny, kartą płatniczą, w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.

 

5.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

 

6.     W przypadku niewpłynięcia kwoty za złożone zamówienie przez 14 dni, zostaje ono anulowane.

 

VI

 

Odstąpienie od umowy

 

1.     Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

2.     W celu tym Konsument powinien złożyć odpowiednie oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu.

 

3.     Termin odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mail: e-sklep@proterm.info.pl, najpóźniej 14 dnia okresu.

 

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które wpłynie po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych

 

5.     Zwrócone towary powinny być w stanie kompletnym i niezmienionym. Nie mogą posiadać śladów użytkowania.

 

6.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem użytkowania go w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego funkcjonalności.

 

7.     W przypadku gdy zwracany towar nosi ślady użytkowania bądź jest niekompletny – Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia kwoty do zwrotu.

 

8.     W przypadku towaru, który był wykonany pod indywidualne zamówienie – odstąpienie od umowy nie przysługuje.

 

9.     Zwracany towar należy odesłać na adres:

 

PROTERM, ul. Górzyskowo 12

 

85-157 Bydgoszcz, z dopiskiem „ZWROT”

 

10.  Zwrot należności następuje nie później niż w terminie 14 dni od jego wpływu.

 

11.  Koszt związany ze zwrotem towaru obciąża Konsumenta

 

12.  Konsument ma obowiązek zabezpieczyć/zapakować w sposób odpowiedni odsyłany towar, tak by zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

VI

 

Reklamacje

 

1.     Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

 

2.     Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na określonych zasadach w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami rękojmia jest wyłączona.

 

3.     W przypadku braków w przesłanej reklamacji Sklep wezwie Klienta do ich uzupełnienia.

 

4.     Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 

5.     Klient może zgłaszać reklamacje do sklepu internetowego PROTERM w formie elektronicznej na adres e-mail: e-sklep@proterm.info.pl  bądź pisemnej:

 

PROTERM, ul. Górzyskowo 12

 

85-157 Bydgoszcz, z dopiskiem „REKLAMACJA”

 

Formularz reklamacyjny

 

 

 

 

 

Szanowni Klienci, prosimy o sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zastrzeżeń, uszkodzeń wewnętrznych czy naruszenia opakowania – wskazane jest spisanie protokołu szkody. W sytuacji gdy kurier nie dysponuje formularzem, można spisać go odręcznie. Spisany protokół szkody, jest często ważnym elementem rozpatrywanej reklamacji.