Poznaj największe zalety rur i kształtek preizolowanych!

Preizolacja, czyli izolowana termicznie instalacja dostarczająca ciepłą wodę użytkową lub wodę grzewczą o wysokich parametrach ciśnienia do 2,5Mpa i temperaturze 144stC – 165stC, w zależności od rodzaju izolacji termicznej rurociągu. Instalacje preizolowane stosowane w sieciach miejskich zbudowane są zazwyczaj z rur i kształtek preizolowanych, w których rurą przewodową jest rura stalowa czarna ze szwem lub bez. Izolację pomiędzy rurą a płaszczem zewnętrznym z HDPE stanowi pianka PUR Największą zaletą tego typu rur preizolowanych jest ich wysoka odporność mechaniczna, stabilność kształtu i konstrukcji.

Rurociągi preizolowane – zastosowanie, cechy

 


Rurociąg preizolowany z rurą stalową stanowi zwartą konstrukcję, układany bezpośrednio w wykopie nie wymaga dodatkowej stabilizacji położenia i jest stosunkowo łatwy w montażu. Prostota wykonania ma swoje zalety, ale również i wady. Zarówno rury jak i kształtki w tym również i armatura preizolowana, produkowane są w określonym standardzie. Przykładowo rury produkowane są w długościach fabrycznych 6, 12, 16m dla rur stalowych czarnych i 6m dla rur ocynkowanych. Końce rur pozostają odsłonięte a krawędzie odpowiednio przygotowane do spawania poprzez ukosowanie. Miejsce spawania należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przeciwzawilgoceniu, a następnie nasunąć element złącza w postaci mufy PE-HD. Tuleja/mufa posiada uszczelnienie na obu końcach w postaci opaski termokurczliwej oraz dwa otwory do wgrzania korków po procesie wypieniania. Izolowanie termiczne miejsca łączenia polega na wspomnianym wypienianiu, czyli wlaniu dwuskładnikowej pianki PUR do wnętrza mufy poprzez otwory fabryczne, które następnie należy zabezpieczyć korkami. Armatura i kształtki zbudowane są w tej samej normie, co znacznie ogranicza możliwość swobodnego modelowania trasy przebiegu instalacji. Ograniczenia te są szczególnie kłopotliwe na etapie podejścia do budynku. Łączenia poszczególnych komponentów sieci preizolowanej powoduje, iż każdy element na trasie linii musi być odpowiednio wcześniej zaplanowany. Każde odstępstwo wiąże się z koniecznością ingerencji w fabryczną konstrukcję komponentu.

 

System elastycznych rur preizolowanych

 


Alternatywą jest system elastycznych rur preizolowanych z rurą przewodową polibutylenową (PB). Proterm Bydgoszcz oferuje również system rur preizolowanych elastycznych Flexalen firmy Thermaflex. System „Flexalen” to kompletna oferta rur preizolowanych przeznaczonych do ogrzewania, chłodzenia oraz wody użytkowej w zakresie temperatury roboczej od -15stC do +95stC. Z uwagi na elastyczność system doskonale sprawdza się podczas renowacji i rozbudowie obiektów. Główną zaletą jest szybkość montażu, ponieważ nie wymaga dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jednorodny system łączenia elementów poprzez zgrzewanie, całkowicie niekorodujący, nowoczesny i trwały. W ramach systemu Flexalen znajduje się wiele rozwiązań w tym najbardziej popularny Flexalen 600 znajdujący zastosowanie w podstawowych instalacjach c.o., c.w.u. wody lodowej, czy wód termalnych. Pomiędzy rurą przewodową a płaszczem osłonowym, który stanowi karbowana rura osłonowa z HDPE znajduje się izolacja poliolefinowa o zamkniętej strukturze komórkowej odporna na wodę. Flexalen 600 oferuje rury pojedyncze oraz podwójne (zasilanie i powrót). Flexalen SL oferujący rury w sztangach, Flexalen 1000+ oferujący wielorurowy system doprowadzający wodę grzewczą oraz użytkową w zakresie ciśnienia pracy 8bar dla c.o. oraz 10bar dla c.w.u.. Różnica w stosunku do Flexalen 600 polega na tym, że rury z tworzywa PB ułożone są swobodnie wewnątrz rury osłonowej izolowanej wodoodporną izolacją poliolefinową. Rozwiązanie takie daje swobodę prowadzenia kilku linii grzewczych wewnątrz jednego kanału izolacyjnego.

 

 

 

 

Zalety elastycznych przewodów preizolowanych

Elastyczność przewodów z serii Flexalen stwarza dogodne warunki instalacyjne. Umożliwia znacznie optymalne prowadzenie tras rurociągów preizolowanych. Łączenie odbywa się poprzez jedną z trzech technik zgrzewania; polifuzyjne, elektrooporowe lub doczołowe. Dwie pierwsze metody stosuje się przy łączeniu rur w zakresie średnic 16-110mm, ostatnia doczołowa stosowana jest dla średnic od 110 mm w górę. Proces zgrzewania bez względu na rodzaj wymaga odpowiednich narzędzi i przygotowania. Miejsce łączenia w odróżnieniu od systemu z rurą stalową nie wypienia się pianką PUR, ponieważ izolacje stanowią dwie nakładane na rurę przewodową łupiny poliuretanowe. Łupiny stabilizuje się względem siebie taśmą mocującą, a następnie końcówki na odcinku 10 cm oczyszcza się środkiem do tworzyw sztucznych. Następnie nasuwa się rurę ochronną i rękaw termokurczliwy. Proces uszczelnienia kończy obkurczenie rękawa poprzez jego równomierne podgrzanie żółtym płomieniem przy użyciu palnika gazowego. Izolację połączeń odgałęźnych takich jak trójniki, przeprowadza się za pomocą łupin polietylenowych uszczelnionych masą uszczelniającą i skręconych za pomocą śrub.

Przed zaizolowaniem połączeń niezbędna jest próba ciśnieniowa!

Podobnie jak w rurociągu z rurą stalową, również i w tym systemie należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przed zaizolowaniem połączeń. Próba przebiega przy stosowaniu odpowiednich norm jak ciśnienie, które powinno wynosić 1,5 krotności ciśnienia roboczego (1,5xP). Pomiaru w miarę możliwości należy dokonać w najniższym punkcie systemu. Manometr pomiarowy powinien być kalibrowany na różnicę ciśnień 0,1 bar. Próba ciśnieniowa składa się z dwóch etapów; wstępnego, w którego trakcie ciśnienie podaje się dwukrotnie w czasie 30 minut, a jego wartość nie może spaść poniżej wartości 0,6 bara, a następnie głównego, wykonywanego od razu po wstępnej próbie i trwającego 2 godziny. Próba zostaje uznana za zgodną z zaleceniami producenta jeśli wartość ciśnienia w trakcie trwania testu nie spadnie więcej niż 0,2 bar i nie zostaną zauważone żadne wycieki. Na runku dostępne są również oferty rur preizolowanych z rurą przewodową typu PEX, które jednak w warunkach temperatury pracy 95stC mogą być obciążane ciśnieniem roboczym do 6bar. W przypadku rur z grupy FLEXALEN ciśnienie robocze pracy przy tej samej temperaturze pracy może wynosić do 8bar. Ponadto tworzywo, z jakiego wykonana jest rura PB jest o 25% bardziej elastyczne niż PEX i 44% bardziej elastyczne niż PPR. Trwałość rur polibutylenowych określa się na 100 lat. Rury z serii FLEXALEN 600,1000 dostarczane są w zwojach, posiadają niski ciężar własny w stosunku do rur stalowych, przez co idealnie nadają się do pracy w ograniczonej przestrzeni.

Izolowanie preizolowanych rur elastycznych

Końcówki przewodów izoluje się za pomocą gumowych manszet uszczelniających. Dostępne są zarówno manszety do rur pojedynczych jak i kanałów wielorurowych o zmiennych średnicach. Rura w sztandze FLEXALEN SL uszczelniana jest poprzez manszetę termokurczliwą. Rurociąg łączy się z armaturą regulacyjną za pomocą skręcanych złączek „Wipex” (przy przejściu na instalację wewnętrzną budynku), złączek przejściowych (z końcówką do wspawania), złączek z tuleją zgrzewaną i gwintem zewnętrzym oraz z tuleją zgrzewaną i adaptorem kołnierzowym, złączek zaciskowo-skręcanych mosiężnych z gwintem zewnętrznym. W przeciwieństwie do rur stalowych rury elastyczne mają zdecydowanie niższą masę własną, przez co wymagają dodatkowych elementów stabilizujących położenie rury. W tym celu stosuje się punkty stałe, odpowiednie dla rurociągu.

Gdzie kupić dobrej jakości produkty preizolowane?

Szeroka oferta systemów preizolowanych dostępnych w ofercie hurtowni ciepłowniczej Proterm Bydgoszcz, zapewni Ci doskonałe przygotowanie do każdego projektu. Bez względu na skalę inwestycji zapewniamy fachowe wsparcie i dostępność szerokiej gamy produktów dla ciepłownictwa. Zapraszamy również do skorzystania z oferty kompaktowych węzłów cieplnych firmy Danfoss. Rozbudowa miejskich sieci grzewczych zasilanych z centralnych bloków energetycznych jest dziś jedynym rozwiązaniem dla ochrony środowiska i redukcji emisji zanieczyszczeń z palenisk domowych. Alternatywą są piece gazowe. Hurtownia instalacyjna Proterm Bydgoszcz oferuje kondensacyjne kotły gazowe Viessmann oraz usługi instalacyjne. Po podłączeniu budynku do sieci grzewczej drugim niezbędnym elementem jest odpowiedni węzeł cieplny. Gwarantujemy odpowiedni dobór i poprawny montaż, a następnie również i pełną obsługę serwisową zakupionych węzłów kompaktowych DANFOSS w hurtowni ciepłowniczej Proterm Bydgoszcz.

Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań.