Kołnierze szyjkowe, normy, zastosowanie

  

Kołnierze szyjkowe okrągłe do armatury, oraz rur i kształtek stalowych stanowią integralną część systemu instalacji technologicznych w tym wodnych, grzewczych czy chłodniczych. Połączenia kołnierzowe montowane się w wielu branżach, w których w procesach wytwórczych, przesyłowych stosuje się sieć rurociągów o największej wytrzymałości mechanicznej. Przodujące branże to chemiczna, energetyczna, rafineryjna, stoczniowa, gazowa i górnicza. W kategorii złączek stalowych wyróżnia się również kołnierze płaskie typ 01, luźne typ 02 z pierścieniem płaskim typ 32, luźne typ 04 z pierścieniem z szyjką do przyspawania typ 34 gwintowane typ 13, kołnierze tulejowe nasuwne do przyspawania typ 12, oraz zaślepiające typ 05. Kołnierze szyjkowe łączy się z elementami instalacji metodą spawania.

 

W jaki sposób dokonuje się doboru kołnierzy?

Dobór kołnierzy przeprowadza się, zachowując zbieżną grubość ścianek; rury stalowej lub kształtki spawalniczej i kołnierza szyjkowego, oraz odpowiednio do projektowanych parametrów ciśnienia pracy instalacji. W ofercie producentów znajdują się kołnierze szyjkowe do pracy w zakresie ciśnienia roboczego PN2,5 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400. W instalacjach ciepłowniczych stosuje się zazwyczaj kołnierze na parametry pracy PN6 – PN40. Ponadto wyróżnia się następujące formy przygotowania tzw. przylg, czyli rodzaju uszczelnienia powierzchni styku kołnierza z armaturą przyłączeniową; Typ A oznacza powierzchnię płaską, Typ B1 – standardowa, Typ C – występ, Typ D – rowek, Typ E – wypust, Typ F – wpust, Typ G – wypust do uszczelki O-ring, Typ H – rowek na uszczelkę O-ring. Przylgi klasy G i H, stosuje się tylko w kołnierzach dla zakresu ciśnień PN10 oraz PN40. W kołnierzach dla ciśnień PN2,5 oraz PN6 nie należy stosować uszczelnień klasy C, D, E, F, G oraz H. Kołnierze z szyjką do przyspawania najczęściej stosowane w ciepłownictwie oznacza się następująco EN1092-1/11/B1/DN50-400/ PN6-40/P245. Rodzaj łączenia za pomocą spawania oznacza się jako typ 11, uszczelnienie typu B1, materiał, gatunek stali P245GH. Kołnierze w zależności od parametrów ciśnienia PN i wymiarów DN. posiadają różne ilości otworów (od 4 do 84) również o zmiennych średnicach pod śruby montażowe, które zawierają się w przedziale M10, M12, M16, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M45, M48, M52, M56.

 

 

Normy produkcyjne kołnierzy

Rodzaj i typ materiału do produkcji kołnierzy określa i reguluje norma EN 1092-1:2013. Norma dopuszcza stosowanie do produkcji kołnierzy jednakowo surowiec w postaci odkuwki, odlewu, wyrobu gorącowalcowanego oraz prętów. Norma określa takie parametry jak znak stali, numer stali, numer normy, zawartość poszczególnych pierwiastków, plastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, temperaturę, a także procentową wartość wydłużania poprzecznego i wzdłużnego. Kołnierze szyjkowe są podstawowym elementem składowym każdej instalacji preizolowanej, w której rurą przewodową jest rura stalowa. Rurociąg preizolowany zbudowany jest z szeregu komponentów, zaworów odcinających, zaworów przełączających, dławiących i pozostałych zaworów o działaniu regulacyjnym z przyłączami kołnierzowymi. Wymiana każdego z elementów nie stanowi większego problemu. Przyłącza kołnierzowe na większości tras przebiegu sieci preizolowanej są tego samego typu (PN6, PN10, PN16), zapewnia to powtarzalność prac, możliwość przewidywania z zabezpieczenia części serwisowych, a dostęp do śrub mocujących i sam proces demontażu i wymiany przebiega błyskawicznie.

 

 

 

Gdzie można korzystnie kupić dobrej jakości kołnierze szyjkowe?

Proterm Bydgoszcz, główny dostawca kołnierzy szyjkowych, uszczelek kołnierzowych, śrub montażowych oraz kształtek i rur preizolowanych dla Grupy Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. zapewnia szeroki dostęp do swoich stanów magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Zapraszamy do współpracy firmy wykonawcze, serwisowe, sprawujące nadzór nad sprawnym działaniem sieci i węzłów cieplnych. Oferujemy atrakcyjne warunki handlowe oraz wsparcie techniczne.