Do czego najczęściej stosowane są rury preizolowane?

Preizolowane rury stosowane są w instalacjach ciepłowniczych od lat siedemdziesiątych. Główną ich funkcją jest redukcja strat ciepła. Cechą charakterystycznych tych produktów jest zewnętrzna warstwa izolacyjna. Warstwa ta montowana jest na stałe i stanowi integralną część rury.

 

Zaizolowane rury instalacyjne

Systemy ciepłownicze i klimatyzacyjne do efektywnej pracy potrzebują rur preizolowanych. Wpływ na efektywność ma nie tylko rodzaj zastosowanych rur izolowanych, ale także ich montaż, ułożenie i zamocowanie. W budowach sieci wykorzystywane są zarówno w zakresie dalekiego, jak i bliskiego przesyłu. Układa się je w ziemi oraz na jej powierzchni.

Na tym nie kończy się jednak spektrum zastosowań rur. Mogą być one wykorzystywane także w budowach sieci wodociągowych oraz sieci przesyłających ciepło powstałe w wyniku spalania biogazu lub biomasy.

Dlaczego warto stosować rury preizolowane?

Izolowane rury cenione są przez ekspertów, którzy tak naprawdę nie wyobrażają sobie ergonomicznej sieci ciepłowniczej, klimatyzacyjnej czy wodociągowych bez nich. Dobrze dobrana, fabrycznie wykonana warstwa izolacji przekłada się na zmniejszenie strat ciepła. Instalacja jest także trwała, posiada wysoki poziom tłumienia hałasu. Z całą pewnością korzystniej jest kupić fabrycznie już nową rurę preizolowaną, ze względu na łatwy montaż czy transport, a także zmniejszone ryzyko związane z popełnieniem błędu montażowego. Ze względu na to, że produkty te mogą być układane bezpośrednio w gruncie, zmniejszają się koszty inwestycyjne.