DAN - ECL Comfort 310/230V

Indeks katalogowy: 087H3040

  • Dostępne
  • Czas dostawy: Do potwierdzenia
  • Uwagi:
    • Regulator elektroniczny ECL Comfort 310, Wyświetlacz LCD z matrycą punktową, 207 V - 244 V Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania 6 punktów Nachylenie Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Znak CE Wytyczne EMC: 2004/108/WE Odporność: EN 61000-6-1:2007 Emisja: EN 61000-6-3:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE EN 60730 Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] 2 A Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] 4 A Obciążenie wyjścia siłownika [VA] 15 VA Opis ECL COMFORT 310/230 V Pobór mocy [W] 5 W Stopień ochrony