DAN - ECL Comfort 310/230V

Indeks katalogowy: 087H3040

  • Dostępne
  • Czas dostawy: Do potwierdzenia
  • Uwagi:
    • Regulator elektroniczny ECL Comfort 310, Wyświetlacz LCD z matrycą punktową, 207 V - 244 V Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania 6 punktów Nachylenie Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Znak CE Wytyczne EMC: 2004/108/WE Odpo